KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA 3 LOẠI THUỐC BẢO QUẢN ĐỐI VỚI NẤM MỐC HẠI GỖ THÔNG MÃ VĨ

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA 3 LOẠI THUỐC BẢO QUẢN ĐỐI VỚI NẤM MỐC HẠI GỖ THÔNG MÃ VĨ

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA 3 LOẠI THUỐC BẢO QUẢN ĐỐI VỚI NẤM MỐC HẠI GỖ THÔNG MÃ VĨ

21:11 - 17/03/2019

Gỗ Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) được nghiên cứu xử lý bảo quản chống mốc bằng thuốc XM5, LN5, Cislin, kết quả khảo nghiệm hiệu lực đã xác định thuốc XM5, LN5 có hiệu lực tốt đối với nấm mốc gây hại gỗ Thông mã vĩ ở nồng độ dung dịch 5%, 7% khi xử lý gỗ theo phương pháp nhúng 15 phút và phương pháp ngâm thường 24 giờ. Thuốc LN5 phù hợp hơn khi sử dụng bảo quản cho nguyên liệu gỗ Thông mã vĩ để sản xuất đồ mộc.