Kiểm tra Tiến độ thực hiện Dự án: ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1/M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Kiểm tra Tiến độ thực hiện Dự án: ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1/M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Kiểm tra Tiến độ thực hiện Dự án: ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1/M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

12:07 - 24/11/2022

Tiếp đoàn công tác thuộc Đại học Sopron, Hungary
Tiếp đoàn công tác thuộc Cục Phòng chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật, Chương trình Toàn cầu và Chính sách, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn công nghệ giám định gỗ DART-TOFMS
Đón tiếp Đoàn đại biểu Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào
Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu chế tạo máy ép định hình và xây dựng quy trình sản xuất túi, khay đựng thực phẩm từ bẹ chuối, bẹ cau”

Ngày 22/11/2022, tại Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1/M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng là Cơ quan chủ trì, TS. Nguyễn Hồng Minh - Chủ trì dự án. Tổng kinh phí hỗ trợ từ NSNN thực hiện Dự án là 2,950 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 30 tháng, từ tháng 02/2022-8/2024.

Thành phần tham dự:

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang có ông Nguyễn Thanh Bình– Giám đốc Sở, ông Nguyễn Phúc Thương– Phó Giám đốc Sở; bà Lê Thị Thanh Lợi – Trưởng phòng QLKH, bà Bạch Thị Khánh Chi – cán bộ chuyên quản nhiệm vụ, bà Trần Thị Phượng – kế toán.

Về phía Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng có ông Bùi Duy Ngọc – Viện trưởng, bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng, bà Phạm Thị Thanh Miền – Phó Chánh văn phòng, ông Nguyễn Hồng Minh – Chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia dự án.

Một số kết quả của dự án đã triển khai trong thời gian qua:

  • Đã nghiên cứu bổ sung hệ thống thiết bị phụ trợ (tủ điều khiển cấp nhiệt bán tự động và hệ sinh hàn chưng thu hồi formaldehyde dư) để sản xuất keo nhiệt rắn MUF dùng cho ván dán đạt tiêu chuẩn CARB P2/ E0-F***
  • Đã nghiên cứu ảnh hưởng của loại nguyên liệu và tỷ lệ nguyên liệu đến chất lượng keo nhiệt rắn - Qui mô thử nghiệm 100 kg/mẻ
  • Đã nghiên cứu ảnh hưởng của số lần, số lượng và thời điểm cấp nguyên liệu urea, melamine ảnh hưởng đến chất lượng keo - Qui mô thử nghiệm 100 kg/mẻ
  • Đã nghiên cứu lựa chọn các thông số công nghệ của quy trình tổng hợp ảnh hưởng đến chất lượng keo - Qui mô thử nghiệm 100 kg/mẻ
  • Đã nghiên cứu khảo nghiệm qui trình sản xuất keo nhiệt rắn dùng cho sản xuất ván dán đạt tiêu chuẩn CARB - P2/E0 - F*** ở qui mô 3.000 kg/mẻ

Những công việc cần triển khai tiếp theo trong năm 2022:

-  Hoàn thiện các báo cáo chuyên đề

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu tại Cơ quan chủ trì.

Sau khi nghe Chủ nhiệm dự án báo cáo tình hình thực hiện, Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận sự chủ động, tích cực của đơn vị chủ trì và các cộng tác viên thực hiện đề tài đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra, mặc dù mới được cấp 50% kinh phí năm 2022. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất keo nhiệt rắn dùng cho sản xuất ván dán đạt tiêu chuẩn CARB - P2/E0 - F*** ở qui mô 10.000 kg/mẻ để sớm chuyển giao được cho doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: