Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Công nghệ gỗ (Vilas 971)

Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Công nghệ gỗ (Vilas 971)

Hiển thị

08:23 - 16/12/2019

Chỉ định tổ chức thử nghiệm Keo dán gỗ

Ngày 04 tháng 12 năm 2019 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng được TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP Chỉ định tổ chức thử nghiệm sản phẩm keo dán gỗ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban...

Xem thêm