Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài khoa học công nghệ tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài khoa học công nghệ tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài khoa học công nghệ tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”

10:25 - 11/01/2023

Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện Dự án “Ứng dụng Khoa học Công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái”
Hội đồng sơ kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo hệ thống sấy sử dụng năng lượng mặt trời tích hợp với nguồn nhiệt khác, ứng dụng sấy mây tre tại các cơ sở ngành nghề nông thôn công suất 10 tấn nguyên liệu/mẻ”
Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”
Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất gỗ khối chất lượng cao từ một số loài gỗ rừng trồng phục vụ sản xuất đồ mộc nội thất và hàng thủ công mỹ nghệ”
Kiểm tra Tiến độ thực hiện Dự án: ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1/M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Ngày 29/12/2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài khoa học công nghệ tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”.

THÔNG TIN CHUNG ĐỀ TÀI:

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ.

Thuộc chương trình: Đề tài tiềm năng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ. Hoàng Văn Phong

Thời gian thực hiện: 2020-2022

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

Mục tiêu:

- Xác định được thông số công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy quy mô phòng thí nghiệm;

- Đề xuất được bản dự thảo quy trình công nghệ tổng hợp keo dán gỗ lignin – phenol – formaldehyde chịu ẩm quy mô phòng thí nghiệm

Nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1: Nghiên cứu xác định thông số công nghệ tách lignin từ dịch đen bằng tác nhân axit H2SO4 quy mô phòng thí nghiệm

Nội dung 2: Nghiên cứu xác định chế độ tổng hợp keo dán gỗ lignin - phenol - formaldehyde (LPF) tạo ván dán quy mô phòng thí nghiệm (1,5kg/mẻ)

Nội dung 3:  Nghiên cứu thử nghiệm tạo ván dán sử dụng keo lignin-phenol-formaldehyde (LPF) đến chất lượng ván dán

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI:

- Đề tài đã xác định được thông số thu hồi lignin từ dịch đen. Thông số thu hồi cho hiệu suất cao cho quá trình tách lingin bằng phương pháp axit là:

  • Axit H2SO4 35%
  • Độ pH = 2
  • Nhiệt độ : 850C

- Đề tài đã tổng hợp keo LPF với tỷ lệ mole F/P 2,2:1 với tỷ lệ phần trăm lignin thay thế phenol 25% ở nhiệt độ 900C trong thời gian 2 giờ cho tính chất keo với hàm lượng khô 43%, độ nhớt 235 mPas, giá trị pH cuối cùng 10,44 formaldehhde tự do 2,05% và thời gian gel time 526 giây.

- Đề tài đã chọn được với tỷ lệ phần trăm lignin thay thế phenol 25%, keo cho chất lượng dán dính tốt, cho cường độ kéo trượt (1,19Mpa) ở nhiệt độ ép 1300C, thời gian ép 7 phút - Cuối cùng, đề tài đã đề xuất được bản dự thảo quy trình công nghệ tổng hợp keo dán gỗ lignin –phenol – formaldehyde chịu ẩm quy mô phòng thí nghiệm và đã được Hội đồng khoa học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông qua.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI NGHIỆM THU TỔNG KẾT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI