Sản phẩm khoa học

Sản phẩm khoa học

Hiển thị

10:09 - 20/05/2020

Nghiệm thu tổng kết đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ

Chiều ngày 08/05/2020 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra buổi tổng kết nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ biến tính và bảo quản gỗ rừng trồng nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước...

Xem thêm

15:42 - 08/04/2020

TCVN 2019

Xem thêm