Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

16:23 - 04/01/2023

Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện Dự án “Ứng dụng Khoa học Công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái”
Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài khoa học công nghệ tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”
Hội đồng sơ kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo hệ thống sấy sử dụng năng lượng mặt trời tích hợp với nguồn nhiệt khác, ứng dụng sấy mây tre tại các cơ sở ngành nghề nông thôn công suất 10 tấn nguyên liệu/mẻ”
Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất gỗ khối chất lượng cao từ một số loài gỗ rừng trồng phục vụ sản xuất đồ mộc nội thất và hàng thủ công mỹ nghệ”
Kiểm tra Tiến độ thực hiện Dự án: ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1/M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Ngày 14/12/2022, Viện KHLN Việt Nam đã tổ chức Hội đồng sơ kết đánh giá kết quả triển khai Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

Những kết quả đạt được của dự án:

  1. Hoàn thiện được công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và vật liệu nội thất quy mô sản xuất công nghiệp. Các thông số công nghệ đã được dự án nghiên cứu hoàn thiện và đề xuất bao gồm:

 - Tốc độ phay cán dập cho nan 15ph/m, chiều dày thành ống nan 8-9cm đem lại hiệu quả sử dụng nguyên liệu cao nhất cho nan cán dập.

- Xử dụng thuốc bảo quản LN5, XM5 bằng phương pháp phun, nhúng cho nan cán dập, hiệu lực chống nấm mốc và nấm biến màu đều rất tốt.

- Đối với tre ép khối vật liệu nội thất thời gian xử lý nhiệt 1-3h, tre ép khối vật liệu xây dựng xử lý 5h. Nan sau xử lý nhiệt sấy ở nhiệt độ 80oC trong 2 ngày độ ẩm của nan có thể xuống dưới 10.

 - Nồng độ và thời gian ngâm tẩm trên, nồng độ keo 40%, ngâm trong thời gian 10p tạo sản phẩm đạt yêu cầu. Nhiệt độ sấy cho nan sau ngâm keo là 70oC trong 48h

- Áp lực ép nguội 70 MPa được khuyến nghị sử dụng đối với sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất. Tre ép khối vật liệu xây dựng được đưa đi sấy đóng rắn ngay sau khi được bắn chốt giữ cố định khuôn

- Nhiệt độ sấy ở chế độ sấy đóng rắn keo như sau:

Vùng 1: 3m đầu nhiệt độ môi trường

Vùng 2: 3m tiếp nhiệt độ 80 -110 o C

Vùng 3: 3 m tiếp nhiệt độ 110-120 o C

Vùng 4: 21 m tiếp nhiệt độ 120-130 o C

Vùng 5: 10 m tiếp nhiệt độ 80-130 o C

Vùng 6: 5 m còn lại nhiệt độ môi trường.

 

  1. Xây dựng mô hình sản xuất tre ép khối tại Công ty cổ phần BWG Mai Châu và mô hình ứng dụng từ sản phẩm tre ép khối
  • Đã tính toán và lựa chọn thiết bị và thiết kế mô hình lý thuyết cho mô hình sản xuất 1500m3 sản phẩm/ năm.
  • Đã thông qua hội đồng nghiệm thu đề xuất 02 quy trình công nghệ: Quy trình sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và Quy trình sản xuất tre ép khối vật liệu nội thất.
  • Đã thiết kế mô hình nhà sàn dân tộc ứng dụng sản phẩm tre ép khối vật liệu xây dựng
  • Đã thiết kế bộ bàn ghế ứng dụng sản phẩm tre ép khối vật liệu nội thất.

 

  1. Sản xuất quy mô công nghiệp 100m3 sản phẩm tre ép khối

Đã sản xuất 75m3 tre ép khối vật liệu xây dựng và 30,5 m3 tre ép khối vật liệu nội thất. Két quả kiểm tra cho thấy sản phẩm tre ép khối vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn của gỗ Nhóm I theo TCVN 1072:1971. Sản phẩm tre ép khối sử dụng làm nội thất đạt tiêu chuẩn của gỗ Nhóm II theo TCVN 1072:1971.