Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

Hội đồng Sơ kết Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

16:23 - 04/01/2023

Đón tiếp đoàn công tác trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình “Sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhóm hộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022-2023
Tiếp đoàn công tác thuộc Đại học Sopron, Hungary
Tiếp đoàn công tác thuộc Cục Phòng chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật, Chương trình Toàn cầu và Chính sách, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn công nghệ giám định gỗ DART-TOFMS

Ngày 14/12/2022, Viện KHLN Việt Nam đã tổ chức Hội đồng sơ kết đánh giá kết quả triển khai Dự án SXTN cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất.”

Những kết quả đạt được của dự án:

  1. Hoàn thiện được công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và vật liệu nội thất quy mô sản xuất công nghiệp. Các thông số công nghệ đã được dự án nghiên cứu hoàn thiện và đề xuất bao gồm:

 - Tốc độ phay cán dập cho nan 15ph/m, chiều dày thành ống nan 8-9cm đem lại hiệu quả sử dụng nguyên liệu cao nhất cho nan cán dập.

- Xử dụng thuốc bảo quản LN5, XM5 bằng phương pháp phun, nhúng cho nan cán dập, hiệu lực chống nấm mốc và nấm biến màu đều rất tốt.

- Đối với tre ép khối vật liệu nội thất thời gian xử lý nhiệt 1-3h, tre ép khối vật liệu xây dựng xử lý 5h. Nan sau xử lý nhiệt sấy ở nhiệt độ 80oC trong 2 ngày độ ẩm của nan có thể xuống dưới 10.

 - Nồng độ và thời gian ngâm tẩm trên, nồng độ keo 40%, ngâm trong thời gian 10p tạo sản phẩm đạt yêu cầu. Nhiệt độ sấy cho nan sau ngâm keo là 70oC trong 48h

- Áp lực ép nguội 70 MPa được khuyến nghị sử dụng đối với sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và nội thất. Tre ép khối vật liệu xây dựng được đưa đi sấy đóng rắn ngay sau khi được bắn chốt giữ cố định khuôn

- Nhiệt độ sấy ở chế độ sấy đóng rắn keo như sau:

Vùng 1: 3m đầu nhiệt độ môi trường

Vùng 2: 3m tiếp nhiệt độ 80 -110 o C

Vùng 3: 3 m tiếp nhiệt độ 110-120 o C

Vùng 4: 21 m tiếp nhiệt độ 120-130 o C

Vùng 5: 10 m tiếp nhiệt độ 80-130 o C

Vùng 6: 5 m còn lại nhiệt độ môi trường.

 

  1. Xây dựng mô hình sản xuất tre ép khối tại Công ty cổ phần BWG Mai Châu và mô hình ứng dụng từ sản phẩm tre ép khối
  • Đã tính toán và lựa chọn thiết bị và thiết kế mô hình lý thuyết cho mô hình sản xuất 1500m3 sản phẩm/ năm.
  • Đã thông qua hội đồng nghiệm thu đề xuất 02 quy trình công nghệ: Quy trình sản xuất tre ép khối vật liệu xây dựng và Quy trình sản xuất tre ép khối vật liệu nội thất.
  • Đã thiết kế mô hình nhà sàn dân tộc ứng dụng sản phẩm tre ép khối vật liệu xây dựng
  • Đã thiết kế bộ bàn ghế ứng dụng sản phẩm tre ép khối vật liệu nội thất.

 

  1. Sản xuất quy mô công nghiệp 100m3 sản phẩm tre ép khối

Đã sản xuất 75m3 tre ép khối vật liệu xây dựng và 30,5 m3 tre ép khối vật liệu nội thất. Két quả kiểm tra cho thấy sản phẩm tre ép khối vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn của gỗ Nhóm I theo TCVN 1072:1971. Sản phẩm tre ép khối sử dụng làm nội thất đạt tiêu chuẩn của gỗ Nhóm II theo TCVN 1072:1971.