NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MÔ HÌNH SẤY VÀ BẢO QUẢN VÁN BÓC GỖ RỪNG TRỒNG QUY MÔ NHÓM HỘ

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MÔ HÌNH SẤY VÀ BẢO QUẢN VÁN BÓC GỖ RỪNG TRỒNG  QUY MÔ NHÓM HỘ

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MÔ HÌNH SẤY VÀ BẢO QUẢN VÁN BÓC GỖ RỪNG TRỒNG QUY MÔ NHÓM HỘ

19:49 - 24/11/2021

 

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình “Sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhóm hộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022-2023
Tiếp đoàn công tác thuộc Đại học Sopron, Hungary
Tiếp đoàn công tác thuộc Cục Phòng chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật, Chương trình Toàn cầu và Chính sách, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn công nghệ giám định gỗ DART-TOFMS
Đón tiếp Đoàn đại biểu Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào
Ngày 23/11/2021 tại thôn Thíp Dạo xã Lang Thíp Viện nghiên cứu công nghiệp rừng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái tổ chức nghiệm thu và bàn giao mô hình sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhóm hộ.
 
Dự lễ nghiệm thu và bàn giao công trình có đại diện Trung tâm khuyến nông Quốc Gia, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, Trung tâm khuyến nông Yên Bái, đồng chí Doãn Văn Thủy- Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện, lãnh đạo xã Lang Thíp và các hộ tham gia mô hình.
Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng
 
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
 
Mô hình sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhóm hộ thuộc dự án khuyến nông Trung ương năm 2021 với quy mô 1 hệ thống máy sấy, với 10 hộ nông dân thôn Thíp Dạo xã Lang Thíp tham gia. Với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 90% kinh phí theo dự toán (hệ thống thiết bị sấy và bảo quản, vật tư, hóa chất), các hộ nông dân tham gia đối ứng 10% kinh phí còn lại theo định mức. Thời gian triển khai mô hình từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022. Do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng là đơn vị hỗ trợ ứng dụng công nghệ.
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Với mục tiêu xây dựng và vận hành được hê ̣thống lò sấy gỗ với công nghệ ̣và thiết bị ̣tiên tiến có chế độ sấy được điều khiển, giám sát tự động nhằm nâng cao chất lượng gỗ phục vu ̣chế biến ván gỗ dán, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng ở địa phương, phát triển chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm gỗ chất lượng cao.
Mô hình đã góp phần giúp cho các hộ được ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến. Đồng thời là mô hình giới thiệu hữu hiệu về việc ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi để nhân rộng ra các địa phương khác..