Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng

Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng

22:07 - 17/03/2019

Bộ môn Khoa học gỗ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CƠ, VẬT LÝ VÀ GIẢI PHẪU CỦA MỘT SỐ LOÀI GỖ THÔNG DỤNG Ở VIỆT NAM LÀM CƠ SỞ CHO CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG
Nghiên cứu tài nguyên thực vật rừng việt nam

Tên đề tài: Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng (Giai đoạn II: 2011-2015)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tử Kim

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Đỗ Văn Bản, TS. Cao Quốc An, ThS. Nguyễn Quang Hưng, KS. Lưu Quốc Thành, ThS. Lê Quý Thắng, KS. Bùi Hữu Thưởng, CN. Hoàng Thanh Sơn, CN. Trịnh Ngọc Bon, ThS. Vũ Thị Hồng Thắm, ThS. Nguyễn Thị Trịnh, KS. Nguyễn Trọng Nghĩa, KS. Vũ Thị Ngoan

Thời gian thực hiện: 01/2011-12/2015

Kinh phí thực hiện:  3.500 triệu đồng

 Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đề xuất danh sách 60 loài cây gỗ để lựa chọn nghiên cứu, xác định các đặc điểm của chúng và các tiêu chí xác định ưu tiên loài nghiên cứu, chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực này. Nghiên cứu tìm hiểu cấu tạo giải phẫu, 14 tính chất vật lý cơ học và 10 đặc tính có liên quan đến thành phần hóa học của 20 loài gỗ mới và cấu tạo giải phẫu, 9 tính chất vật lý cơ học và 10 đặc tính có liên quan đến thành phần hóa học của 5 loài tre mới. Bổ sung và bảo quản tiêu bản gỗ và thực vật của 20 loài cây gỗ và 5 loại tre này.

Xây dựng chương trình lưu trữ và tra cứu “Tên gọi và đặc tính gỗ, tre Việt Nam” gồm 110 loài với đặc điểm giải phẫu gỗ, tính chất cơ vật lý; 50 loài chỉ có đặc điểm giải phẫu gỗ; 50 loài chỉ có tính chất cơ vật lý. Các tính năng của phần mềm được thực hiện trực tuyến trên Internet và được bảo mật thông tin, hình ảnh, chống sao chép. Thực hiện biên soạn và xuất bản cuốn Atlat cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam bao gồm 45 loại gỗ, 58 loại tre.