Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn

17:59 - 14/03/2019

1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ Keo và Bạch đàn

Mã số: KC07.03/11-15

2. Chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Minh

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Công nghiệp Rừng

- Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Cán bộ phối hợp: ThS. Nguyễn Thị Phúc, KS. Tạ Thị Thanh Hương, ThS. Nguyễn Quang Trung, ThS. Nguyễn Văn Định, ThS. Đỗ Văn Bản, TS. Bùi Văn Ái, KS. Đặng Đức Việt, KS. Trần Đức Trung, KS. Phạm Văn Tiến 

Mục tiêu tổng quát

Điều tra đánh giá chất lượng nguyên liệu, công nghệ sản xuất ván mỏng -ván dán từ gỗ rừng trồng (keo A. mangium, keo A. auriculiformis và Bạch đàn E. urophylla) và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu xác định đặc tính công nghệ chủ yếu của gỗ nguyên liệu (Acacia mangium, Acacia auriculiformis và Ecalyptus urophylla) cho sản xuất ván bóc, ván lạng. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván mỏng từ gỗ rừng trồng. Nghiên cứu xử lý nâng cao chất lượng ván mỏng; nghiên cứu sử dụng ván lạng biến tính tạo nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Nghiên cứu thiết kế mô hình áp dụng quy trình sản xuất ván mỏng và gỗ dán biến tính sử dụng gỗ rừng trồng.