Hoàn thiện công nghệ, thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khắc nghiệt

Hoàn thiện công nghệ, thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khắc nghiệt

15:03 - 14/03/2019

Bộ môn cơ khí & Công trình Lâm nghiệp
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp với vỏ bầu mềm tự hủy & Compost từ sản phẩm phụ rừng trồng
Nghiên cứu cải tiến đèn bẫy bướm phòng trừ sâu róm thông

Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khắc nghiệt

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Phúc

Các cá nhân tham gia đề tài: Ks. Đoàn Xuân Trường, ThS. Cao Chí Công, Ks. Phạm Đình Mạnh, ThS. Nguyễn Trọng Tuân, ThS. Nguyễn Văn Giáp, Ks. Nguyễn Văn Minh, ThS. Cấn Thị Lan, Ks. Hồ Vĩnh Quảng, Ks. Nguyễn Văn Hào

Thời gian thực hiện: 12/2013-6/2017

Kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 3511/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã hoàn thiện được công nghệ che sáng di động và tưới phun tự động cho các nhà ươm cây giống lâm nghiệp ở 2 vùng khí hậu khắc nghiệt nhất Việt Nam do tác động mạnh của gió Lào và gió mùa Đông Bắc. Cụ thể, đã lựa chọn được thêm 2 loại lưới che sáng chuyên dụng thích hợp, xác định được đặc tính che sáng của một số loại tấm “nilon” phủ vòm che luống ương cây để tái sử dụng đảm bảo yêu cầu công nghệ và giảm chi phí sản xuất. Thiết lập được các chế độ công nghệ che sáng tự động, bán tự động và bằng thủ công, chế độ tưới phun tự động tạo ẩm cho môi trường nuôi dưỡng cây giống Keo, Bạch đàn theo yêu cầu độ ẩm, thời gian phun và ngừng phun trong các điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt ở giai đoạn giâm hom và huấn luyện. Thiết lập các hệ thống điều khiển tự động độc lập các thông số môi trường giâm hom với thiết bị có trong nước, thuận tiện sử dụng hơn, chính xác và ổn định.

            Nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện được 17 cụm kế cấu của hệ thống che sáng di dộng, hệ thống phun sương, luống giâm hom và vòm che luống đảm bảo thuận tiện sử dụng hơn, tăng độ bền, giảm chi phí chế tạo lắp đặt và bảo trì,… Lựa chọn được 03 loại thiết bị điều khiển tự động tưới phun để điều tiết các thống số nhiệt độ và độ ẩm trong nuôi dưỡng cây giống với độ chính xác cao, hoạt động ổn định, nhiều chế độ lựa chọn tùy thuộc yêu cầu sản xuất. Lựa chọn được 01 loại động cơ điện giảm tốc phù hợp cho hệ thống che sáng di động của các nhà ươm: giảm chi phí công suất điện và khối lượng động cơ, dễ dàng lắp đặt bảo trì, không cần bộ căng xích và máy biến tần. Tạo mới 3 hệ thống thiết bị công nghệ để đảm bảo sự đồng bộ, hoàn chỉnh và hiệu quả của công nghệ, tăng khả năng áp dụng sản xuất.

            Thiết kế, chế tạo được 2 mẫu nhà giâm hom cải tiến cho 2 vùng khí hậu khắc nghiệt nhất việt Nam và 01 mẫu nhà lưới huấn luyện cây giống cải tiến để nuôi dưỡng cây giống sau giai đoạn ở nhà giâm hom trong sản xuất. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao theo hướng công nghiệp hóa. Sản xuất thử cây giống lâm nghiệp và cây trồng khác trên hệ thống thiết bị công nghệ của dự án.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20185337-41)