Nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu

Nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu

Nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu

21:40 - 27/03/2019

Bộ môn Chế biến Lâm sản
Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT
Đánh giá các chỉ tiêu về tính chất công nghệ gỗ Keo lai và Keo tai tượng
Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn
Sử dụng gỗ Cáng lò, Vối thuôc, Xà cừ lá nhỏ để sản xuất đồ mộc

Tên nhiệm vụ: Kế hoạch hành động nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam           

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc; TS. Nguyễn Tôn Quyền; PGS.TS. Vũ Huy Đại; TS. Bùi Duy Ngọc; ThS. Hà Tiến Mạnh

Thời gian thực hiện: 2016

Kinh phí thực hiện: 1.195 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu:

- Đánh giá được thực trạng cung cấp và sử dụng gỗ nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam thông qua việc điều tra khảo sát tại 6 tỉnh vùng dự án REED+, gồm: Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Cà Mau và các khu vực trung tâm chế biến gỗ khắp cả nước. Từ đó xác định được những tiềm năng, thách thức, khó khăn và cơ hội phát triển và sử dụng bền vững nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến ở Việt Nam.

- Xây dựng được Đề án “Nâng cao tính bền vững trong quản lý, khai thác, sử dụng nguyên liệu gỗ trong ngành công nghiệp chế biến gỗ, tiến tới quản lý rừng bền vững ở Việt Nam” cho các cơ quan quản lý, nhằm từng bước xây dựng ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển bền vững, góp phần thực hiện REDD+ tại Việt Nam.