Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn

Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn

Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn

21:34 - 27/03/2019

Bộ môn Chế biến Lâm sản
Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT
Đánh giá các chỉ tiêu về tính chất công nghệ gỗ Keo lai và Keo tai tượng
Nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu
Sử dụng gỗ Cáng lò, Vối thuôc, Xà cừ lá nhỏ để sản xuất đồ mộc

Tên dự án: Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn ở Việt Nam và Australia

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam           

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng

Các cá nhân tham gia: TS. Bùi Duy Ngọc; ThS. Vũ Đình Thịnh; TS. Nguyễn Bảo Ngọc; ThS. Hà Tiến Mạnh

Thời gian thực hiện: 11/2011-10/2015

Kinh phí thực hiện: 278.600 đô la Úc

Kết quả nghiên cứu:

- Đã khảo sát, đánh giá tiềm năng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, đặc biệt là gỗ Keo và gỗ Bạch đàn và năng lực sản xuất ván mỏng tại Việt Nam.

- Đã điều tra khảo sát cây đứng nguyên liệu và chất lượng ván bóc tại Việt Nam.

Các kết quả điều tra, khả sát là cơ sở để dự án đưa ra giải pháp tác động.

- Đã tổ chức các hội thảo quốc tế tại Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia Úc, chuyên gia trong nước, các hộ dân và doanh nghiệp sản xuất ván bóc, ván dán và các nhà quản lý trong lĩnh vực sản xuất ván bóc

- Đã đào tạo được 03 Tiến sĩ và tổ chức được nhiều khoá tập huấn tại nước ngoài (Úc, Lào) nhằm nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu và sản xuất ván mỏng tại Việt Nam.