Sử dụng gỗ Cáng lò, Vối thuôc, Xà cừ lá nhỏ để sản xuất đồ mộc

Sử dụng gỗ Cáng lò, Vối thuôc, Xà cừ lá nhỏ để sản xuất đồ mộc

Sử dụng gỗ Cáng lò, Vối thuôc, Xà cừ lá nhỏ để sản xuất đồ mộc

21:31 - 27/03/2019

Bộ môn Chế biến Lâm sản
Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT
Đánh giá các chỉ tiêu về tính chất công nghệ gỗ Keo lai và Keo tai tượng
Nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu
Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng gỗ Cáng lò (Betula alnoides Buch - Ham), Vối thuốc (Schima wallichii (DC.) Korth) Xà cừ lá nhỏ (Swietenia microphylla) làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam           

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Duy Ngọc

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Văn Đức; TS. Nguyễn Tử Kim; ThS. Hà Tiến Mạnh; TS. Nguyễn Đức Thành; ThS. Đỗ Thị Hoài Thanh; ThS. Hà Thị Thu; ThS. Nguyễn Xuân Hiên; ThS. Nguyễn Xuân Quyền; ThS. Vũ Đình Thịnh; ThS. Lê Thị Hưng; ThS. Hoàng Văn Phong; ThS. Tạ Thị Thanh Hương

Thời gian thực hiện: 1/2013-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu:

- Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát thực trạng, đo đếm cây đứng, xác định một số thành phần hoá học, đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ-vật lý và một số đặc tính công nghệ gia công, chế biến.

- Đã lựa chọn được thông số công nghệ và đề xuất quy trình kỹ thuật xẻ, sấy, luộc, ngâm hoá chất giảm thiểu nứt vỡ, ổn định kích thước và bảo quản gỗ Cáng lò, Vối thuốc và Xà cừ lá nhỏ.

- Đã nghiên cứu và đề xuất quy trình kỹ thuật sử dụng gỗ xẻ Cáng lò làm ván sàn và đồ mộc ngoại thất; gỗ xẻ Vối thuốc làm đồ mộc nội thất, ván ghép thanh, ghép khối; gỗ xẻ Xà cừ lá nhỏ làm nội thất.

- Đã nghiên cứu uốn tạo chi tiết cong cho gỗ Cáng lò, Vối thuốc.

- Đã nghiên cứu và đề xuất qui trình kỹ thuật tạo ván ván bóc, ván lạng từ gỗ Cáng lò, Vối thuốc