Nghiên cứu xử lý biến tính gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển (Mã số: KC07.22/06-10)

Nghiên cứu xử lý biến tính gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển (Mã số: KC07.22/06-10)

Nghiên cứu xử lý biến tính gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển (Mã số: KC07.22/06-10)

22:11 - 17/03/2019

Bộ môn Chế biến Lâm sản
Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT
Đánh giá các chỉ tiêu về tính chất công nghệ gỗ Keo lai và Keo tai tượng
Nâng cao tính bền vững của hoạt động cung cấp nguyên liệu
Tăng cường năng lực sản xuất ván mỏng từ gỗ Keo và gỗ Bạch đàn

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý biến tính gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển (Mã số: KC07.22/06-10)

Thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KC07/06-10

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghip và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Trung

Các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Phúc, ThS. Đỗ Văn Bản, TS. Vũ Huy Đại, ThS. Bùi Văn Ái, ThS. Bùi Duy Ngọc, ThS. Lê Văn Ninh, ThS. Vũ Tấn Đạt, ThS. Phan Tùng Hưng

Thời gian thực hiện đề tài: 1/2009-12/2010

Kinh phí thực hiện: 3.680 triệu đồng

 Kết quả nghiên cứu:

Sản phẩm chính của đề tài là sản phẩm ván ép nhiều lớp biến tính có các tính chất cơ học, vật lý đáp ứng yêu cầu nguyên liệu đóng cabin, sàn, hầm các tàu thuyền đi biển. Với kích thước dày 30 mm hoặc hơn, dài 5000 mm sản phẩm ván biến tính có thể thay thế gỗ đóng boong tàu.

Đề tài đã thiết kế và chế tạo được 2 thiết bị chính trong dây chuyền biến tính gỗ rừng trồng làm nguyên liệu đóng sàn, hầm, ca bin tàu thuyền đi biển. Căn cứ vào các thiết bị đã có của đề tài và các thiết bị phụ trợ kèm theo của cơ sở sản xuất, đề tài đã nghiên cứu thiết kế mặt bằng 2 xưởng: xưởng sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính và xưởng sản xuất gỗ xẻ biến tính, đảm bảo công suất 5m3/ngày (ngày làm việc 2 ca).

   (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20164875)